Excel-UDF Dönüştürücü Nedir ?

Microsoft Excel Yazılımı Nedir ?

Elektronik, tablolar oluşturmak amacıyla Microsoft şirketi tarafından geliştirilen Microsoft Excel yazılımı; Windows, Mac OS, IOS ve Android gibi akıllı cihazlarda, hatta yardımcı yazılımlar sayesinde Linux işletim sisteminde kullanılabilmektedir. Günümüzde birçok şirket ve firma tarafından raporlarda, istatistiklerde, muhasebede aktif olarak kullanılmakta ve tercih edilmektedir. Çeşitli formülleri sayesinde bir elektronik tablo içerisinde bulunan verileri hızlı bir şekilde arama, gruplama, organize etme, biçimlendirme, hesaplama ve raporlama vb. işlevler gerçekleştirilebilir.

Microsoft Office yazılım paketi içerisinde bulunan Excel yazılımı paketi edindiğiniz takdirde tek başına yada tüm office yazılımları ile birlikte kurulabilmektedir. Microsoft Office yazılımı daha öncede belirtildiği gibi elektronik tablo sistemini kullanması sayesinde boş bir tablo yerine kullanıcılara hücrelerden oluşmuş bir tablo sunar. Bu tablonun kolonlarını satırlarını istediğini gibi biçimlendirebilir. Hücreler üzerinde hesaplamalar yapmak için formüller kurabilir, filtre uygulayabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanında Excel yazılımının bir çok özelliği bulunmaktadır. Excel yazılımı Visual basic programlama dilinin betik haline getirilmiş olan vba.net destekler ve bu sayede Excel yazılımı içerisinde butonlar, listeler, açılır kutular vb. araçları kullanabilir bu araçlar ile etkileşime geçildiği takdirde tetiklenen olayları kontrol edebilirsiniz. Excel karmaşık yazılımlar oluşturmanıza dahi imkan verir.

Excel kullanıcılarına farklı amaçlara hizmet eden birçok dosya uzantısı sunmaktadır. Bunlardan en çok bilenenler XLS, XLSX ve XLSM(Makro içeren Excel dosyası) uzantılarıdır.

Excel – UDF Dönüştürücü Nedir, Nasıl Çalışmaktadır ?

Yargı birimleri ve bağlı kurum ve kuruluşlarda Microsoft Excel yazılımı sıklıkla kullanılmakta ve bu yazılımla hazırlanan tablolar zaman zaman UYAP Bilişim Sistemi üzerinden resmi yazışmaların içerisinde  yer alması amacıyla kullanılmaktadır.

Excel ile oluşturulan elektronik tablolar, UYAP Bilişim sistemi ile uyum içinde çalışması amacıyla geliştirilen UYAP Doküman Editörüne kopyalanmaya çalışıldığında tablo yapısının bozulması yada veri kaybı gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Microsoft Excel yazılımı ile UYAP Doküman Editörü içerisinde yer alan tablo oluşma özelliğinin çalışma prensipleri birbirinden farklı olması nedeniyle Excelden kopyalanan hiçbir tablonun UYAP Doküman Editörü içerisinde kullanılması mümkün değildir.

Bu kapsamda udfdonustur.com kullanıcılarına Excel yazılımı ile oluşturulan tabloların UDF formatına dönüştürülmesi hususunda belirli koşullara usulması şartıyla imkan sağlamaktadır.

Bu koşullar şu şekildedir :

1.        UDF Formatına dönüştürülecek Excel dosyası içerisinde kullanılmış formüllerin metin haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni UYAP Doküman Editörün Formül çalıştırma gibi bir özelliği bulunmamaktadır.

2.        Dönüştürülmek istenen Excel dosyası içerisinde uygulanmış filtre bulunmaması gerekmektedir. Udfdonustur.com web sitesinde bulunan dönüşüm aracı Excel dosyalarını UDF formatına dönüştürürken excel içerisindeki bütün filtreleri yok sayarak tüm verileri alır ve dönüştürmeye çalışır.

3.        Excel yazılımında blunan hücre birleştirme özelliği UYAP Doküman Editörü yazılımında bulunmamaktadır. Uyap Doküman Editöründe satır bazlı hücre birleştirme işlemi farklı yollardan yapılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse 4 kolonluk bir tabloyu UYAP Doküman Editörü içerisinde oluşturduğunuzda birleştirmek istediginiz satırdaki hücreleri sildiğinizde hücre sayısı azalacak ve diğer hücrelerin boyutları genişleyecektir. Bu şekilde tam anlamıyla hücre birleştirme denilmesede satırda bulunan hücrelerin sayısını azaltarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

4.        UYAP Doküman Editörü içerisinde bir tablo oluşturmaya çalıştığınızda Excel size en fazla 8 kolonluk bir tablo oluşturmanıza izin vermektedir. Bunun dışında tablo özelliklerinden kolon ekleme işlemi yapabilirsiniz lakin fazla eklenen kolonlar nedeniyle hücreler sıkıştırılacağından tablonun birbirine girmesine neden olabilirsiniz. Excel yazılımında bu sorunun önüne geçilmek için hücre içindeki verilerin hizalanması ve metinlerin katlanması gibi işlemlerle geçilebilmektedir. Uyap Doküman Editöründe bu özellikler bulunmamaktadır. Bu kapsamda udfdonustur.com üzerinde bir 8 kolondan daha fazla kolona sahip bir Excel dosyasını UDF formatına dönüştürmek istediğinizde 8 kolondan fazla olan excel dosyalarının dönüştürülemeyeceği hususunda uyarı alırsınız.