Udfdonustur.com Bilgi Güvenliği Politikası

Word, Excel, PDF, JPG/PNG dosyalarının UDF formatına dönüştürülmesini ve yönetimini kolaylaştıran ürünler geliştirmek olan Bilgi Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliğinin sağlanması bizim en önemli önceliğimizdir.
Websitemizin temel amacı, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği standardının belirlediği şartlar başta olmak üzere, temel ilgi noktamız güvenlik politikalarına ve standartlarına uymaktır.
Udfdonustur.com bu stardartlara aşağıda bulunan üç ana güvenlik hedefine dayanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahiptir:

Gizlilik: Bilgilerinize yetkili personeller dahil hiç kimse erişemez.
Bütünlük: Bilgilerinizin okunması, analiz edilmesi ve kullanılması söz konusu olamaz.
Kullanılabilirlik: Bilgilerinizi sadece siz okuyabilir, değiştirebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Udfdonustur.com, ilgili tüm taraflara, ISMS politikalarına ve düzenlemelerine uygun olarak bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlar.
Ayrıca, udfdonustur.com, sürekli aktif olarak iyileştiriler sağlamak için ISMS'yi izlemeyi ve periyodik olarak gözden geçirerek gerekli işlemleri uygulamayı taahhüt eder.


Batuhan SÖYLER
17 Ocak 2022
Ankara